Galorian : Shiv Kumar Batalvi

ਗਲੋੜੀਆਂ : ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਗੁੜੇ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ
ਜਿਉਂ ਚੇਤਰ ਦੀ 'ਵਾ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਜਿਉਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਸੌ ਸੌ ਵਿਚ
ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਰਲੀਆਂ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੇਦਨ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਵੇ ਸੌਂਫੀ ਸੌਂਫੀ
ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੋਸੀ
ਧੁੱਪ ਤਰੌਂਕੀ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਜਿਉਂ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਕਣੀਆਂ
ਜਿਉਂ ਫੱਗਣ ਘਰ
ਮਹਿਕਾਂ ਜਣੀਆਂ
ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਾ ਦਾ ਦਰਿਆ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਦੇ ਬਿਨ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ
ਛੱਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ
ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਥੀਣਾ
ਘਰ ਸੱਦਣੀ ਆਪ ਕਜ਼ਾ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ
ਕੀਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ?
ਤੂੰਹੀਉਂ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਭੀਆ ਭਾ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ
ਗੁੜੇ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ
ਜਿਉਂ ਚੇਤਰ ਦੀ 'ਵਾ
ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਂਡੀਆਂ ਗਲੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾ ।

  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਪੰਜਾਬੀ-ਕਵਿਤਾ.ਕਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ