Giridhar Kavirai ਗਿਰਿਧਰ ਕਵਿਰਾਯ

ਗਿਰਿਧਰ ਕਵਿਰਾਯ (ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ) ਨੇ ਨੀਤੀ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

Poetry Giridhar Kavirai in Punjabi

ਗਿਰਿਧਰ ਕਵਿਰਾਯ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

 • ਸਾਈਂ ਅਪਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਭੂਲ ਨ ਕਹਿਏ ਕੋਯ
 • ਸਾਈਂ ਅਪਨੇ ਭ੍ਰਾਤ ਕੋ ਕਬਹੁੰ ਨ ਦੀਜੈ ਤ੍ਰਾਸ
 • ਸਾਈਂ ਅਵਸਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕੋ ਨ ਸਹੇ ਦੁੱਖ-ਦਵੰਦ
 • ਸਾਈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋ ਵਯਵਹਾਰ
 • ਸਾਈਂ ਸੁਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਤਿ ਵਾਣੀ ਵਦਨ ਵਿਚਿੱਤ
 • ਸਾਈਂ ਘੋੜੇ ਆਛਤਹਿ ਗਦਹਨ ਆਯੋ ਰਾਜ
 • ਸਾਈਂ ਤਹਾਂ ਨ ਜਾਈਏ ਜਹਾਂ ਨਾ ਆਪੁ ਸੁਹਾਯ
 • ਸਾਈਂ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਕੇ ਬਿਗਰੇ ਭਯੋ ਅਕਾਜ
 • ਸਾਈਂ ਬੈਰ ਨ ਕੀਜਿਏ ਗੁਰੁ ਪੰਡਿਤ, ਕਵਿ ਯਾਰ
 • ਸੋਨਾ ਲਾਦਨ ਪਿਯ ਗਏ ਸੂਨਾ ਕਰਿ ਗਏ ਦੇਸ
 • ਗੁਨ ਕੇ ਗਾਹਕ ਸਹਸ ਨਰ
 • ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਨ
 • ਜਾਕੋ ਧਨ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਤਾਹਿ ਨ ਲੀਜੈ ਸੰਗ
 • ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਕਹਾ ਬੂਝਨੋ ਨਾਮ
 • ਝੂਠਾ ਮੀਠੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਣ ਉਧਾਰ ਲੇ ਜਾਯ
 • ਦੌਲਤ ਪਾਇ ਨ ਕੀਜਿਏ ਸਪਨੇ ਮੇਂ ਅਭਿਮਾਨ
 • ਪਾਨੀ ਬਾੜ੍ਹੈ ਨਾਵ ਮੇਂ
 • ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਛੇ ਪਛਿਤਾਯ
 • ਬੀਤੀ ਤਾਹਿ ਬਿਸਾਰਿ ਦੇ ਆਗੇ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੇਇ
 • ਰਹਿਯੇ ਲਟਪਟ ਕਾਟਿ ਦਿਨ
 • ਲਾਠੀ ਮੇਂ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਸਦਾ ਰਾਖਿਏ ਸੰਗ