Hazara Singh Gurdaspuri ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।