Punjabi Poetry Sabir Ali Sabir

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ/ਕਵਿਤਾ ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ

Punjabi Poetry Sabir Ali Sabir

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ/ਕਵਿਤਾ ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ

 • ਓਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ
 • ਅਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ
 • ਅੰਨ੍ਹਾ
 • ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਰੁੱਲ਼ਦੀ ਪਈ ਏ
 • ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਸ ਗਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ
 • ਇਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ
 • ਸਲਾਹ
 • ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਨਈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
 • ਕੁੱਤੇ ਬਨਾਮ ਬੰਦੇ
 • ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
 • ਚੁੱਪ ਚੜਾਂ
 • ਜਦ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ
 • ਜਿਓਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਏ
 • ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇ
 • ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਡੀਕਦਾ
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
 • ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਏ
 • ਤੇਰੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ
 • ਤੋਤੇ
 • ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਏ
 • ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਏ
 • ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਿਕਲੇ ਚੋਰ
 • ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ
 • ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਗ਼ੈਰਾ
 • ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿਆਂ ਏ ਯਾਰ
 • ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ
 • ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਂ-ਅੱਖਰ ਸਾਥ ਨਈਂ ਦੇਂਦੇ
 • ਮੈਂ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ
 • ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ
 • ਰੰਗਤ ਮਹਿਕ ਨਫ਼ਾਸਤ ਓਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ
 • ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ
 • ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
 • ਵਿਚਾਰਾ
 • ?